อังคาร. พ.ย. 12th, 2019

อบรมการก่อสร้างเทคโนโลยีบล็อกประสานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ