4 ตุลาคม, 2023

แถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness”

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)

ที่มา : FM100.5 MCOT