4 ตุลาคม, 2023

อบรมสร้างถังเก็บน้ำ มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์