เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

อบรมสร้างถังเก็บน้ำ มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์