อังคาร. พ.ย. 12th, 2019

อบรมสร้างถังเก็บน้ำ มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์