จันทร์. ก.ค. 22nd, 2019

อบรมสร้างถังเก็บน้ำ มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์