:: เทคโนโลยีบล็อกประสาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
  User Online

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
ส่วนบริการอีเมล์าสำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อทีมงานบล็อกประสาน คลิปวีดีโอบล็อกประสาน


 

Technology Bloackprasan

นโยบายและวัตถุประสงค์

Website เทคโนโลยีบล็อกประสาน

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกประสาน แก่ประชาชนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ทั้งในด้านการผลิตบล็อกประสาน จนกระทั่งถึงการนำบล็อกประสานไปใช้ในงาน ก่อสร้างอาคาร งานจัดสวน การทำถังเก็บน้ำด้วยบล็อกประสาน

เทคโนโลยีบล็อกประสาน ได้จัดทำ webboard สำหรับเป็นแหล่งชุมชนบล็อกประสาน ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในกิจการบล็อกประสาน ทั้งในแง่มุมของธุรกิจและวิชาการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบล็อกประสาน สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การผลิตบล็อกประสาน การผลิตเครื่องจักร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกประสาน

เทคโนโลยีบล็อกประสาน ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการบล็อกประสานทุกๆท่าน ที่เอื้อเฟื้อ รูปภาพ ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานและการนำบล็อกประสานไปใช้งาน ทำรั้ว จัดสวน ก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนที่สนใจ เกิดความมั่นใจ เกิดแนวความคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีบล็อกประสานไปประยุกต์ในการใช้งานต่อไป

 

 

คณะผู้จัดทำ เทคโนโลยีบล็อกประสาน

 


Copyright © TECHNOLOGYBLOCKPRASAN DOTCOM                                                                                                                                                      link to web counter website 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนโลยีบล็อกประสาน : 35 ม.3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5791121-30 ต่อ 4105, 4101 หรือ 02577-9432, 9433, 9435