:: เทคโนโลยีบล็อกประสาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
  User Online

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
ส่วนบริการอีเมล์าสำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อทีมงานบล็อกประสาน คลิปวีดีโอบล็อกประสาน


 

มาแล้วโปรแกรม Blockprasan Counter
ใช้คำนวณปริมาณบล็อกประสาน วว. ในผนังได้ทั้งมีช่องเปิดและไม่มีช่องเปิด

                  Blockprasan Counter  เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัททูพลัสซอฟท์ และ เทคโนโลยีบล็อกประสาน ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งได้จัดทำโปรแกรมขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริม เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. แก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจในเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.

ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยในด้านการคำนวณปริมาณบล็อกประสานที่ต้องใช้ในการก่อสร้างผนัง ทั้งในรูปแบบที่มีช่องเปิดประตูหน้าต่าง และไม่มีช่องเปิด โดยจะแสดงรายละเอียดของจำนวนบล็อกประสาน วว. ทั้งสามรูปแบบที่ต้องใช้ คือ บล็อกประสานแบบเต็มก้อน แบบครึ่งก้อน และ แบบตัวยูในส่วนของช่องเปิด

โดยในโปรแกรมนี้จะแสดงรูปให้สังเกตได้อย่างชัดเจนรวมถึงสามารถย้ายช่องเปิดไปยังส่วนต่างของผนังได้ สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรม Blockprasan Counter คงมีประโยชน์กับผู้ให้ความสนใจในเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. บ้างไม่มาก็น้อย

ดาวน์โหลดโปรแกรม Blockprasan Counter

วีดีโอสาธิตการใช้งานโปรแกรม Blockprasan Counter

 


นำเสนอข่าวโดย Technologyblockprasan.com


Copyright © TECHNOLOGYBLOCKPRASAN DOTCOM                                                                                                                                                      link to web counter website 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนโลยีบล็อกประสาน : 35 ม.3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5791121-30 ต่อ 4105, 4101 หรือ 02577-9432, 9433, 9435