:: เทคโนโลยีบล็อกประสาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
  User Online

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
ส่วนบริการอีเมล์าสำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อทีมงานบล็อกประสาน คลิปวีดีโอบล็อกประสาน


 

พิธีลงนาม “ โครงการให้บริการวิจัยการทดสอบความสามารถ ในการรับกำลังอัดของบล็อกประสาน ”
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุม กวท.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ และ บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในโครงการให้บริการวิจัยการทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัดของบล็อกประสาน เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานอาคารบล็อกประสาน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ เป็นผู้ให้การต้อนรับ โดยกล่าวว่า ทาง วว. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทฯให้ความไว้วางใน วว. เป็นผู้ทดสอบโครงการดังกล่าว และจะทำการทดสอบให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ โดยในการนี้นายพัฒนะ จงถาวรสถิตย์ กรรมการ บริษํทฯ ได้กล่าวว่า การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อให้อ้างอิงในข้อกำหนดมาตรฐานอาคารบล็อกประสาน ซึ่งบริษัทฯได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง และเล็งเห็นว่าในด้านบล็อกประสาน ทาง วว. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุด น่าจะให้ความช่วยเหลือด้านนี้ได้ ถึงแม้ไม่เคยใช้บริการจากทาง วว. มาก่อน แต่เมื่อได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็เกิดความมั่นใจว่า วว.จะสามารถทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหากมีโอกาสอีกครั้ง ก็คงจะเข้ามาใช้บริการจากทาง วว. อีกต่อไป 

นำเสนอข่าวโดย Technologyblockprasan.com


Copyright © TECHNOLOGYBLOCKPRASAN DOTCOM                                                                                                                                                      link to web counter website 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนโลยีบล็อกประสาน : 35 ม.3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5791121-30 ต่อ 4105, 4101 หรือ 02577-9432, 9433, 9435