:: เทคโนโลยีบล็อกประสาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
  User Online

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
ส่วนบริการอีเมล์าสำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อทีมงานบล็อกประสาน คลิปวีดีโอบล็อกประสาน


 

บทความประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ ( ฝนว .)
นายอดิศร แพงสร้อย
เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว . เพื่อการสร้างอาคารราคาประหยัด

 

วิกฤติ ! ที่เป็นโอกาสของ เทคโนโลยีบล็อกประสาน

                    โลกของเราในทุกวันนี้ต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์มากมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในด้านสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “ สภาวะโลกร้อน ” วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกย่อมส่งผลกระทบกับมนุษย์ทุกคน ทุกประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทย วิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาน้ำมันราคาแพง ราคาน้ำมันในตลาดโลก สูงขึ้นทำลายสถิติสูงสุดเกือบจะทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ ทำให้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกอย่างปรับตัวสูงขึ้นตาม โดยเฉพาะสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤติการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น แพงขึ้นขนาดใหนก็ตาม มนุษย์ก็ยังจำเป็นที่จะต้องกิน ต้องใช้ ต้องบริโภค ต้องการปัจจัยพื้นฐาน คือ ปัจจัย 4 อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย, และยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยก็เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญ ถึงแม้ว่าวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะมีราคาสูงขึ้นแต่มนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างหรือธุรกิจก่อสร้างที่อยู่อาศัยในสภาวะปัจจุบัน วัสดุก่อสร้างอย่างเช่น เหล็ก หิน ปูนซีเมนต์ ทรายเป็นต้น มีราคาสูงขึ้นตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้การที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากกว่าแต่ก่อน

บล็อกประสาน คือ วัสดุก่อสร้างอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เทคโนโลยีบล็อกประสานสามารถที่จะทำให้คนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยสามารถมีที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่ประหยัด และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความสมเหตุสมผลในตัวของบล็อกประสานนั้นเอง ทั้งในด้านของราคาค่าก่อสร้าง และความสวยงามเป็นธรรมชาติของอาคารบล็อกประสานเป็นวัสดุที่เกิดจากดินลูกรังและปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้บล็อกประสานเกิดความแข็งแรงและมีสีสันที่สวยงามเหมือนธรรมชาติ

บล็อกประสาน นั้นจะไปช่วยในการแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจในส่วนไหนบ้าง คือ จะไปช่วยประหยัดราคาค่าก่อสร้างของอาคารหลังนั้น ๆ ซึ่งจะต้องไปเปรียบเทียบกับมูลค่าการก่อสร้างอาคาร ที่มีพื้นที่ในการใช้สอยเท่ากันใช้วัสดุประกอบอื่นๆที่เหมือนกัน อาคารบล็อกประสานจะมีราคาค่าก่อสร้างที่ประหยัดกว่า อาคารที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป ประมาณ 15% - 20% โดยการประหยัดตรงส่วนนี้ได้มาจาก

1. อาคารที่ก่อสร้างด้วยบล็อกประสานสามารถลดปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง ช่วยในการประหยัดการใช้ไม้แบบ ปูนซีเมนต์โครงสร้าง ปูนฉาบ เหล็กและการทาสีลงได้ โดยการออกแบบโครงสร้างอาคารให้เป็นระบบผนังรับน้ำหนัก และนำบล็อกประสานมาก่อเป็นผนังรับน้ำหนักของตัวอาคารตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไป ตัวบล็อกประสานนั้นสามารถที่จะรับแรง กำลัง และเป็นโครงสร้างของอาคารหลังนั้นๆด้วย

2. บล็อกประสานสามารถลดงานตกแต่งผิวของอาคารได้ ตัวบล็อกประสานนั้นจะมีผิวที่สวยงาม เป็นธรรมชาติในตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปฉาบตกแต่งหรือทาสีเพิ่มเติม เพราะสีสันของตัวบล็อกจะเป็นธรรมชาติสวยงามอยู่แล้ว

3. อาคารบล็อกประสาน สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารได้ หรือสร้างได้เร็วขึ้นนั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัด ค่าแรงงานในการก่อสร้างอาคารหลังนั้น ๆ ลงได้

4. การประหยัดในเรื่องส่วนต่างของดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน คือถ้าสามารถเปิดใช้อาคารได้เร็วขึ้นก็สามารถลดภาระการส่งดอกเบี้ยในแต่ละเดือนของส่วนนี้ได้

อาคารที่ทำการก่อสร้างด้วยบล็อกประสานมีทั้งความสวยงาม ราคาประหยัด และสมเหตุสมผล ในการก่อสร้างอาคารหลังนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดการเกิดสภาวะโลกร้อน ด้วยการลดปริมาณในการใช้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ในการก่อสร้าง ตัวบล็อกประสานเองยังเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการอบ ไม่มีการเผา และไม่ใช้สารเคมีในการผลิต เป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ในการเข้าไปใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในอาคารบล็อกประสานนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบอาคารที่ดีและถูกต้อง เพราะการออกแบบอาคารที่ดีและถูกต้องนั้น จะทำให้ผู้ใช้อาคารหลังนั้นๆ เกิดสภาวะสบาย ในฤดูร้อนก็จะช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ฤดูหนาวก็จะเกิดความอบอุ่น ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบอาคารบล็อกประสานที่ดีและถูกต้องนั้นเอง

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็จะเห็นได้ว่าวิกฤติการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะเป็นโอกาสของ “ เทคโนโลยีบล็อกประสาน ” ธุรกิจบล็อกประสานนั้นเป็นธุรกิจที่เริ่มด้วยกิจการขนาดเล็ก เงินลงทุนน้อย สามารถที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจบล็อกประสานได้ต่อไป

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .)
196 ถนน พหลโยธิน เขต จตุจักร กทม . 10900
โทรศัพท์ (02)579-1121-30 ต่อ 4101, 4103-4104,4109
โทรสาร (02)579-1121-30 ต่อ 4107,4110
www.technologyblockprasan.com


Copyright © TECHNOLOGYBLOCKPRASAN DOTCOM                                                                                                                                                      link to web counter website 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนโลยีบล็อกประสาน : 35 ม.3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5791121-30 ต่อ 4105, 4101 หรือ 02577-9432, 9433, 9435