:: เทคโนโลยีบล็อกประสาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
  User Online

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์
2010
M
T
W
Th
F
Sa
Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
ส่วนบริการอีเมล์าสำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อทีมงานบล็อกประสาน คลิปวีดีโอบล็อกประสาน


 

ห้องแสดงภาพ

  :. เทคโนโลยีบล็อกประสาน

ตัวอย่างแบบบ้านอาคารบล็อกประสาน
สถานีวิจัยพืชลำตะคอง

จำนวน
45 ภาพ

จัดสวนด้วยบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

จำนวน
94 ภาพ

บล็อกประสานรูปแบบ และ ลวดลายใหม่ๆ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

จำนวน
80 ภาพ

  :. ภาพกิจกรรมอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 มีนาคม 2551
จำนวน 31 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวน 46 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 มกราคม 2552
จำนวน 25 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2551
จำนวน 21 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
จำนวน 4 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 6 ตุลาคม 2551
จำนวน 8 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2551
จำนวน 14 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 มิถุนายน 2551
จำนวน 11 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 เมษายน 2551
จำนวน 23 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มีนาคม 2551
จำนวน 4 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวน 6 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มกราคม 2551
จำนวน 41 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550
จำนวน 14 ภาพ
  :. ภาพกิจกรรมอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน ( นอกสถานที่ )
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
ณ จันทบุรี
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2551
จำนวน 55 ภาพ
ภาพการอบรมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
ณ สุวรรณภูมิ
วันที่ 23-24 เมษายน 2551
จำนวน 65 ภาพ
  :. ภาพกิจกรรมอบรมการก่อสร้าง
อบรมการก่อสร้างรุ่นที่ 7
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2552
จำนวน 38 ภาพ
อบรมการก่อสร้างรุ่นที่ 6
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2551
จำนวน 68 ภาพ
อบรมการก่อสร้างรุ่นที่ 5
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ -
จำนวน 10 ภาพ
อบรมการก่อสร้างรุ่นที่ 4
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ -
จำนวน 18 ภาพ
อบรมการก่อสร้างรุ่นที่ 3
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 - 11 เมษายน 2551
จำนวน 38 ภาพ
อบรมการก่อสร้างรุ่นที่ 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 - 11 มกราคม 2551
จำนวน 48 ภาพ
  :. ภาพข่าวเทคโนโลยีบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย เทคโนโลยีบล็อกประสาน จับมือ 3
มหาวิทยาลัยวิจัยพัฒนาผลิตบล็อกประสานจากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2551
จำนวน 43 ภาพ
 

 

 


Copyright © TECHNOLOGYBLOCKPRASAN DOTCOM                                                                                                                                                      link to web counter website 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนโลยีบล็อกประสาน : 196 พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 l โทรศัพท์ 0 2579 1121 - 30 ต่อ 4101 - 4104